Laiklik

Dünya onun için neler söyledi?
Sevdiği şarkılar
Kronoloji
Fotoğraflarla Atatürk
Kaynaklar
LAİKLİK

 Laiklik ilkesinin anahtar sözcükleri din, ümmet ve akılcılık ve bilimselliktir.

 Akılcılık ve bilimsellik, Laiklik ilkesini bütünleyen ilkedir. Din hizmetleri kamu görevi olarak yerine getirilir.

 Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:

 1) Medeni Kanun, 17 Şubat 1926
 
 2) Tevhit-i Tedrisat Kanunu, (3 Mart 1924),Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanun.

 3)Halifeliğin kaldırılması, Saltanatın Kaldırılması

 4) Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması, (30 Kasım 1925)

 5) Kılık kıyafet kanunu, (1934) Aşar vergisinin kaldırılması.
 
 6) Anayasadan devletin dini İslam’dıribaresinin çıkarılması, 1928

 7) İlkelerin anayasal güvence altına alınması 5 Şubat 1937. 
logo
Çerez Politikası
Verileriniz KVKK Kanununa uygun şekilde işlenmektedir detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyiniz.